Sopar Escala forta i segura

Com muntar ràpidament un bastidor sense perns?